04 maj 2014


Jeg har gjort en trækstok i klædningens tykkelse, spændt nogle af bundstokkene ned, for at se hvordan trækket er for kølbordet om styr- og bagbord fra stævnens spunding, over knæet, agterud. Dels for at se hvor meget der skal hugges af ved samlingen om køl, stævn og knæ, og dels for at se, om de gamle bundstokke for efter, kan bruges til at gøre ri til planken. Jeg har måtte sande, at det langtfra er alt der mestres for en lærling, og spundingen er blevet en anelse for dyb i bunden af stævnen, så i dag har jeg tilpasset og limet en liste ned i bunden af spundingen med epoxy, for at få den rette dybde til kølbordet. Yderligere kan jeg også se, at der bliver en smule at tage af, før trækket forløber ordentligt. Men hellere for meget, end for lidt...

01 maj 2014

I den forgangne uge har jeg hævet og opklodset skroget yderligere, sikret det med en buk og stolper sat i spænd under bordene, og om styrbord, for en stund, bevaret pallerne med de skånsomme dæk. Næsten en meter er kølen nu hævet fra jorden, så det er til at komme ind og arbejde med de nederste bord.
Jeg har anskaffet mig tjæreolie fra Tibberup Høkeren i Helsingør, der består af lige dele linolie, tjære og vegetabilsk terpentin, som jeg har givet de udskiftede stævne, efter de 2-3 omgange rå linolie, de allerede har fået. Desuden har jeg skrabet kølen og givet den petroleum, der hvor træet står råt og udtørret, for at komme en mulig skimmel til livs, jeg synes at se, er ved at trække frem i træet, hvor nedtrængt ferskvand har stået og soppet, efter de mange år under afdækning. Tanken er at mætte kølen med petroleum og herefter: tjæreolie.
I dag fjernede jeg så de to nederste bordgange fra dammen og fremefter. Agterover ser de noget mere solide ud. Og det er fortrinsvis forstævnen, som er begyndt at drille. De bord jeg hæftede i forstævnen, har ikke kunne holde vægten, og da samtlige bundstokke i forskibet har sluppet bordene, er hele skroget mere eller mindre sunket fra dammen og ud mod stævnen. Endvidere har de måneder, der alligevel er gået, hvor forstævnen har stået frit, vedhæftet de tre bordgange, tynget kølen så meget, at den har slået en lille bue. Nu har jeg så understøttet forstævn og køl forsvarligt. Og jeg kan allerede nu se, at der ligger en opgave i at trække skroget den halve centimer op, som det er sunket, samt at vride forstævnen ind på plads.
De løse bundstokke i forskibet spænder jeg ned til kølen, så det er muligt at gøre ri til kølbordene om bag- og styrbord. Endvidere skal det sidste spunding ved samlingen om knæ, køl og stævn hugges færdig.