24 april 2016

Skole til juni

Om et par dage begynder mit 4. og sidste hovedforløb i Hillerød, derfor har jeg i den forgangne halvanden uges tid, virket med forberedelser til 7 ugers fravær, kun med sporadiske muligheder, for at fortsætte arbejdet på båden i weekenderne.

Jeg har bestilt dækstræ ved Dansk Hårdtræ Savværk (marvfrie, knastfattige spejl/kvartskårne lærketræsplanker i dimensionen 32 x 120 mm), og træ til lønning, fender- og lønningslister, og jeg regner med, at have nok til småreparationer på ruffet, og til fremstillingen af damtragten også; et arbejde, jeg først kan begynde på, når skoleforløbet er ovre.Jeg har lakeret dørk og hylder til apteringen, givet bådens bund stubolie, op til der, hvor dørken går. Og så har jeg tegnet. 13 tegninger til fremstilling af beslag. En opgave, der er tilfaldet Det Gamle Værft i Ærøskøbing på Ærø. 

Der skal fremstilles i alt 14 nye, essesmedede beslag. Alle dem, som jeg fjernede fra båden i sommeren 2013, var uoriginale, og fremstillet i rustfrit stål. Røstjernene, der var flyttet ind bag lønningen, med en gennemføring ned til spantet under essingen, skal ud hvor de oprindeligt sad: tilpasset klædningens underkant i det øverste bord, med en oval ring, til at sætte stormastens vant med sytov.Ringbeslaget til drivbommen agter, skal flyttes fra agterstævnen ind på dækket, og begge overfald, samt ringbeslag, skal - med inspiration fra Morten Gøthches bog om Vikingeskibsmuseets nybygning "Tumleren" i Roskilde - udføres i en mere elegant stil. Yderligere skal der fremstilles et nyt stævnbeslag, en ny løjbom til storskødet, samt nye rorbeslag. Sidstnævnte en specialopgave, jeg ser frem til at se resultatet af. Som et tillæg, har jeg ønsket, at der til alle beslag fremstilles bolte med firkantet hoved og firkantet møtrik. En detalje, der vil understrege bådens, og smedearbejdets, tilstræbning af en autentisk fremtoning.


14 april 2016

ApteringIndkøb af to plader 15 mm birkefiner, vand- og kogefast i limningen, ikke marinefiner, desværre, derfor et væsentligt tyndere, mere skrøbeligt toplag, som jeg med lister af 12x12 mm eg, har brugt til at tildanne aptering, såvel dørk som hylder og skab, med. Modsat dørken i det åbne rum ved ringdækket, måtte jeg her nivellere ud i en passende højde: ikke for tæt på dækket, da der skal være soveplads, og ikke for tæt ved bunden, da jeg så ville miste bredde i dørken, ud mod det skarpe forskib. Jeg dannede et underlag af eg tværskibs (da de af og til vil soppe i vand), og et lag af strøer i douglas på egetræsstrøerne, langsskibs. Herefter gjorde jeg skabeloner, tilpassede de enkelte dørkplader mod klædning og ved spant, skar lister til langs kanterne og fæstnede dem med snedkerlim og galvaniserede dykkere.Oprindeligt var forlukafet apteret med en køje i hver side, med en sænket dørk i midten, og et forskot. Jeg har besluttet - da forlukafet skal have en ny, praktisk brug og ikke skæmmer indtrykket af fartøjet som sådan - at lave én sammenhængende dørk, med god soveplads i hver side, et lille skab om styrbord, og to hylder om bagbord (som vist ovenfor). Yderligere har jeg valgt at lave to hylder foran for pahlstøtten, ud mod stævnen, og sløjfe forskottet, for at give mest mulig rumfølelse.Dørk og hylder, samt skabslågen, skal nu pudses ned, og lakeres med 6-10 lag Tonkinlak, en slidstærk, elastisk og forseglende en-komponent lak, funderet i kinesisk træolie og kogt linolie, for at beskytte krydsfineren fra misfarvning, skimmel og fugt, da de enkelte lag i pladen, nemt suger vand og derved skaber delaminering, til trods for limens styrke. Yderligere har jeg tænkt at lave to ophæng af fintmasket net med kraftig elastiksnor, når dækket er lagt, oppe under dette, mellem bjælkerne, som ekstra stuveplads, og foran for skabet, et stykke galvaniseret rundjern med s-kroge til ophæng af div.; altså rigelig og god stuveplads for tursejlads. Og forhåbentlig vil en lakeret birkefiner kaste lys i forlukafets mørke.