ANBEFALINGER

FÆLLESSKAB & FORMIDLING
Træskibs Sammenslutningen
Marstal Søfartsmuseum
Museet for Søfart
Fejø Drivkvaselaug
Han Herred Havbåde
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Vikingeskibsmuseet
Skibsbevaringsfonden
Øhavets Smakkecenter

FORHANDLERE & PRODUCENTER
WOLFS Linolie og trætjærefabrik
Original Linoliemaling
Dansk Skibstræ

LITTERATUR
"Håndbog i Linoliemaling - og tilhørende teknikker"
af Simon Vejbæk Kinch, KKart Forlag 2009
"Fagtegningsopgaver for træskibsbyggere - Bådebyggere og skibstømrere"
af C. J. Holck ved Ole Nielsen, Teknisk Skoleforenings Forlag 1956
"Bådebygning"
af Ole Næstved, Keld Sivertsen m.fl., Erhvervsskolernes Forlag 2002
"Haandbog i praktisk sømandsskab"
af Jens Kusk Jensen, Dansk Sejlsskibsrederi-Forening 1901
"Danske bådtyper"
af Christian Nielsen, Høst & Søn 1973
"Drivvod i Danmark - Dansk fiskeri i stilstand og mobilitet I (1871-1888)"
af Alan Hjorth Rasmussen, Fiskeri- og Søfartsmuseet 1988
"Folk og fartøjer - fra Sydfyn og øerne"
af Ole Mortenssøn, Erik Kromann m.fl., Langelands Museums Forlag 1997
"Bådebyggeriets værksted"
af Thomas Højrup, Museum Tusculanums Forlag, 2002
"Åledrivkvaser - Bygning af en traditionel fiskerbåd fra Fejø"
af Morten Gøthche, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, 2015

Ingen kommentarer:

Send en kommentar