01 maj 2014

I den forgangne uge har jeg hævet og opklodset skroget yderligere, sikret det med en buk og stolper sat i spænd under bordene, og om styrbord, for en stund, bevaret pallerne med de skånsomme dæk. Næsten en meter er kølen nu hævet fra jorden, så det er til at komme ind og arbejde med de nederste bord.
Jeg har anskaffet mig tjæreolie fra Tibberup Høkeren i Helsingør, der består af lige dele linolie, tjære og vegetabilsk terpentin, som jeg har givet de udskiftede stævne, efter de 2-3 omgange rå linolie, de allerede har fået. Desuden har jeg skrabet kølen og givet den petroleum, der hvor træet står råt og udtørret, for at komme en mulig skimmel til livs, jeg synes at se, er ved at trække frem i træet, hvor nedtrængt ferskvand har stået og soppet, efter de mange år under afdækning. Tanken er at mætte kølen med petroleum og herefter: tjæreolie.
I dag fjernede jeg så de to nederste bordgange fra dammen og fremefter. Agterover ser de noget mere solide ud. Og det er fortrinsvis forstævnen, som er begyndt at drille. De bord jeg hæftede i forstævnen, har ikke kunne holde vægten, og da samtlige bundstokke i forskibet har sluppet bordene, er hele skroget mere eller mindre sunket fra dammen og ud mod stævnen. Endvidere har de måneder, der alligevel er gået, hvor forstævnen har stået frit, vedhæftet de tre bordgange, tynget kølen så meget, at den har slået en lille bue. Nu har jeg så understøttet forstævn og køl forsvarligt. Og jeg kan allerede nu se, at der ligger en opgave i at trække skroget den halve centimer op, som det er sunket, samt at vride forstævnen ind på plads.
De løse bundstokke i forskibet spænder jeg ned til kølen, så det er muligt at gøre ri til kølbordene om bag- og styrbord. Endvidere skal det sidste spunding ved samlingen om knæ, køl og stævn hugges færdig.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar