BÅDEBYGGERIET I LUNDBY

I 1880 åbner sømand og skibstømrersøn, Hans Peder Jensen Dyr, et bådebyggeri i landejendommen på Lundbyvej 69, i fødebyen Lundby på Tåsinge.

Arbejdet foregår i et skur bag stuehuset, og der er sparsomt dyrehold og landbrug ved husholdningen.

I 1910 udvides med værksted og maskiner.

Sønnen, Jens Emil Jensen Dyr, bliver medejer efter at have hjulpet til sammen med broderen, Søren Melchor, der i 1915 forlader bådebyggeriet for stillingen som møller i Bjerreby, godt 3 km derfra.

Der bygges pramme, ro- og redningsbåde, hæk- såvel som spejljoller for værfter ved Svendborg og Thurø, men også fiske-, lyst- og motorfartøjer til omegnen, samt til folket fra øerne mod syd. Af bevarede fartøjer fra denne periode kan nævnes natfærgen KAJA, der byggedes i 1923 til ruten mellem Vindeby og Svendborg.

Ved Hans Peders død i 1928, fortsætter Jens Emil bedriften frem til sin egen død i 1959. Jens Emils ægteskab forbliver barnløst, og der er ikke andre til at overtage virket. Det fortælles, at hans lillebror gør den sidste nybygning i Lundby færdig.

I "Svendborg Amts Historie" angives det, at der i perioden 1880-1930 byggedes omtrent 500 nybygninger i Lundby.Kilder: Ole Mortensøn i Tåsinge Museumslaugs Årbog 1995, "Bådebyggeriet i Lundby" og "Folk og fartøjer, fra Sydfyn og Øerne" ved Erik B. Kromann og Ole Mortensøn, Langelands Museums Forlag, 1997.