24 februar 2016

Dækslag

I den sidste halvanden uges tid, efter jeg havde fået hængt presenning op igen, så solen ikke hærger træet, har jeg virket med dækslaget, efter fribordet blev rettet nogenlunde til og den forreste planke i bagbord skiftet.Herover tager jeg ri til bjælkevægeren, der sidder 36 mm under de afsavede spanttoppe (der igen er afsavet 30 mm under fribordet, for at danne anlæg, sammen med bjælkerne, for essingen), da bjælkerne skal fældes ned med en tap, der låser disse; henholdsvis 12 mm ned i bjælkevægeren og 12 mm op i bjælken. Alle mål er taget fra det gamle. Herunder damper jeg bjækevægeren, der er tildannet af douglasgran i et stykke, med en tykkelse på 30 mm. Ved gradvist at tynge planken, mens jeg damper den, tænker jeg, at træets fibre langsomt vender sig til det endelig stræk, de skal påvirkes med, når jeg tvinger planken på plads.Bjælkerne er opdelt i helbjælker og stikbjælker. I båden er der 6 helbjælker, 2 for, agter og midtskibs. Midtskibs er de to helbjælker dimensioneret en smule større (grundet mastens placering og nedgangen til lukafet), og kaldes derfor hovedbjælker. Herimellem findes i alt 14 stikbjælker. Helbjælkerne er dimensioneret 60 x 60 mm og hovedbjælerne er 70 x 65 mm i eg. I forlukafet er der pyntestaf på underkanten. Jeg tildannede en skabelon af bjælkebugten på de gamle bjælker, og stregede bjælkerne op efter disse (forskellig bugt for bjælkerne fra for til agter) på noget 3" eg, som jeg savede på båndsav. Herefter blev de rettet af og høvlet på fladerne, den ene med elhøvl, den anden på maskine. Når bjælkerne er fældet ned, kan jeg med nogle kraftige trækstokke rette dem endeligt af, og samtidig lade trækstokkene gøre det ud for dækkets underkant, når stikbjælkerne skal tildannes.

12 februar 2016

Mere luft!


Efter en måned med skiftende, koldt og dårligt vejr, og et ønske om at kigge springet, og linjerne i planketrækket af, inden den endelige afretning, røg presenningerne ned i går. 

Jeg havde en forventning om, at der ville være enkelte hulslag i trækket, i og med, at jeg har genopbygget det hele efter de gamle spanter, i et aflukket telt, med kun en halv meters frigang, som umuliggjorde en klar fornemmelse af trækket.Jeg konstaterede, at den sidste planke jeg tildannede i bagbords, øverste rang, efter at have sat en trækstok an, ikke var acceptabel - med en stor bule i forskibet, og en mindre om midtskibs, der ikke stod til at redde, måtte jeg afmontere den igen. Heldigvis har jeg endnu træ at tildanne en ny planke med.Yderligere har jeg modtaget en uundværlig støtte på 20.000 kr til projektet fra Inge og Asker Larsens fond til støtte af almennyttige formål. En støtte der muliggør en færdiggørelse af båden, i løbet af de kommende måneder, henover sommeren, at der bliver råd til linoliemaling, spejlskåret fyrretræ til dæk og smedede beslag. En støtte, jeg er lykkelig over at modtage, netop nu