30 august 2016

Efter at være blevet søsat, gik der en lille uge, inden skroget havde sat sig så meget, at jeg kunne nøjes med at pumpe regnvand.

I mellemtiden havde jeg fået købt mig brosten, 42 stk,, godt 500 kg, som jeg fordelte under dørken mellem damskotterne: det fik båden ballastet ned.

Agterparten af skroget satte sig flot, og springet, ud mod forskibet, blev løftet af dets fylde, så der lige nøjagtig er tre bord over vandspejlet midtskibs, hvilket vil sige, at båden - når mast, rig, udstyr og besætning er på plads - vil ligge nogenlunde, hvor den lå, da dammen tog en del af bådens opdrift midtskibs, og motoren agter gjorde båden mere styrlastig, end den er nu. Efterfølgende kunne jeg så fra en flåde sætte streger på for- og agterstævn, så vandlinjen kan males op.

Jeg malede anden gang hvid i forlukafet, lagde apteringen på plads, de lakerede dørkplader og hylder, og fik ellers tiden, mens jeg ventede på at beslagene fra Ærøskøbing, havde været ved varmgalvanisering og tilbage igen, for at få drejet gevindene op, blive afgratet for overflødig zink, til at gå med at tildanne klamper til mastefisk og dæk, male det opstående og ruf og skydekappe, give fernis, hvor der skulle gives fernis, oliere dækket, der nu er mættet godt op med Wolfs grundingsolie (som i øvrigt imponere mig enormt, da jeg har kunne lægge den i tykke, våde lag, og først efter sjette gang, opleve, at den sætter sig i overfladen, inden den hærder igennem eller trænger ned).

Og så kom endelig beslagene!

I et snuptag hjalp mester mig med at smide beddingvognen i baljen, efter jeg havde bundet noget tømmer til den ene side af midtersporet for afstivning med dæk, og med mig i waders, tog det ikke mange øjeblikke, at få båden strandet på beddingvognens agterste to vanger, smidt nogle dæk under, og efter en halv time, var den oppe, på bedding, for første gang.

Nu har jeg så en god halvanden uge til at få monteret stævnbeslag, overfald og beslag til klyver- og drivbom, røstjern, som skal fældes ind under fenderlisten, rorbeslagene, montere den sidste stump fenderliste henne agter og male skroget op, smide lidt cement på stråkølen, og bege et enkelt stød eller to, finde en god plads til den manuelle lænsepumpe, inden den kan søsættes igen, så stormasten, og den øvrige rig, der kommer op til værftet i weekenden fra Ærø, kan tilpasses, for den første testsejlads, så sejlene forhåbentlig kan slås under og sættes, om en tre ugers tid.

17 august 2016

Efter jeg fik færdiggjort roret, klodsede jeg båden op. To klodslag i hver side henne om midten, ved det forreste og agterste damskot, sat skråt an mod bunden med et bildæk imellem. Jeg hævede båden først agter, så for, fjernede klodslaget under kølen, og lod båden sænke af.

Om der skulle laves stråkøl og hvor meget og hvordan, havde været til diskussion, og jeg havde besluttet mig til at lave 8 cm stråkøl af lærk, godt 4 cm bredere end selve kølen, og ved at skære to planker, spigre den ene til kølen, og den anden til den første planke, med forskellig bredde, kunne jeg høvle dem sammen, så stråkølen fik en anelse facon op mod den gamle køl.

I teorien burde det afhjælpe afdriften, idet at stråkølen, ved bådens fremdrift gennem vandet, fanger det, så vandet ikke suser ind under kølen, men glider langs skroget, Om det virker, må tiden vise.

Herefter slog jeg spundingen og stødene med bomuld. Under vandlinjen gav jeg Wolfs skibskit, en spartelmasse funderet i trætjære, og over vandlinjen, linoliekit.

Jeg bundsmurte med Hempel Classic, fjernede pressenningen, midterstolpen til halvtaget, og ryddede op under båden. Og så kom dagen.

Mandag klokken tre var båden firet ned, og med en palleløfter på stråkølen ude for og nogle ruller henne agter, med hjælp fra min familie, blev båden rullet ud fra halvtaget, så kranen kunne løfte den op på sit lad, bakke hen til beddingsgraven, og sætte den i vandet. Da den ramte vandspejlet, piblede det stille ind mellem bordene, og 8 timer senere, var båden halvt fyldt med vand. Da jeg pumpede den helt tør i tirsdags, var den ved at være tætnet, nogle enkelte stød giver stadig vand, men landingerne har sat sig, så nu får den lov at gå ned igen, efter jeg ballastede den en smule ned henne agter. Det tunge ruf ude for, tynger nemlig skroget ned og løfter røven, det fyldige forskrog tynger båden yderligere ned, efterhånden som det fyldes med vand.