13 september 2016

Jeg riggede stormasten op, hev den ud fra halvtaget og kørte den over til båden, satte klo- og pikfald på, faldet til stagfokken og til klyveren, kørte topsejlsfaldet gennem skivgattet øverst i masten, bandt stag og vanter og fald til masten, og ved hjælp fra værftets kran, var masten hurtigt ført over i mastefisken på båden, og stille og roligt blev den rejst, forstaget midlertidig bundet til stævnbeslaget, vanter sat løst med en strik mellem røstjern og kovs, og kranen firet af. Herfra gik det slag i slag.

Først skulle der sættes sytov, et 5-6 meter langt, treslået 6 mm tov, ført fra kovs gennem røstjernets øje 4-5 gange og bundet om sig selv. De gamle vanter var sat med vantskruer, men selvom kovsene er en anelse for små, lykkedes det alligevel at sætte sytovet nogenlunde stramt. 

Og med forstaget bændslet forsvarligt til stævnbeslaget, kunne jeg rigge gaflen an og kaste mig over klyverbommen. 
Her skulle tildannes en "læbe", en halv klampe fæstnet over vandlinjen, udhalerringen blev klædt og givet ny læder, og et nyt stykke tov fik jeg splejset til udhalet.

Henne agter slidsede jeg groft ud med stiksaven, og huggede til med stemmejern, båndpudsede en runding frem for drivbommen, der skærer sig skråt agterover, ud forbi roret, gennem det opstående, for at danne skødepunkt for mesanen. 

Jeg tildannede en klods for ringbeslaget, umiddelbart foran udskæringen, og lige foran for klampen på drivbommen, en klods med en læderrem, der danner overfald og lås for bommen ved to knapper.

Endnu mangler der at blive boret to huller i drivbommen. Et til et stopperstik, der fører op til en blok på mesanbommen, videre ned til et andet hul, hvor en blok viser skødet ind til klampen, som danner fæste. Men som med skødepunkterne for klyver og stagfok, er det detaljer, der først kommer på plads, når sejlene bliver sat. Først skal der tildannes rorpind, slås en kordelstrop eller to, som skal sys i storsejlet, der skal repareres, inden det kan lidses til gaflen og hejses. Og så skal roret på! Og de sidste tovender splejses.

06 september 2016

Jeg fældede røstjernene ind under fenderlisten, forboltede dem til spanterne umiddelbart agten for forskottet.

Det forsatte stykke passede fint ind under underkanten af øverste bord på alle fire jern, og med det resterende stykke fenderliste, monteret henne agter, kunne jeg endelig få malet den op.

Monteringen af rorbeslagene blev en smule mere omstændeligt, men gik også fint. Jeg måtte fjerne en smule gods på den gamle møre køl, og give beslaget til roret nede om kølen et bøj i skruestikken, for at få det hele til at passe sammen.

Det øverste beslag blev linet op med kølbeslaget, og fældet 6 mm ind i agterstævnen, så der ikke kommer vrid i hængslet, når roret drejes, så det går let og blødt. Herefter besluttede jeg at forbolte beslagene, uden at fælde dem ind i selve roret - dette havde minimeret afstanden mellem agterstævn og ror, der nu er godt en tomme. Om det vil vise sig at have indflydelse på styring og sejlads, fælder jeg det længere ind til vinter.

Jeg havde mærket vandlinjen op med blyantsstreger for og agter, inden båden kom op, og ved at sætte båden i lod, kunne jeg med et brædt i vater for og agter, der stak en smule længere ud end bådens bredde, med en snor, der føres ind mod skroget på brædtets overkant, mærke vandlinjen af med små, blanke søm, for senere at tage en tømmervinkel fra søm til søm, og strege linjen op. Herefter malede jeg skroget op med to gange hvid, plettede bunden, rørte cement op og fyldte samlingerne ved stråkøl og stævne, samt enkelte, større knaster i stråkølen, ud.

De gamle bomme til drivvod og mesan agter samt klyveren for, høvlede jeg ned for gammel maling, fjernede beslag og skivgatter, der ikke længere skulle bruges, og gav dem grundingsolie med trætjære. Klyveren sættes flyvende på en udhalerring fra fordækket, og selve bommen er fæstnet i et ringbeslag på forstævnen, og hæftet med et overfald på pahlstøtten. Et tovværk tegner selve bommen, via en læbe på forstævnen over vandlinjen, for at støtte klyverbommen, når vinden trækker klyveren opad.

Jeg linede beslagene op og monterede dem på pahlstøtte og forstævn, monterede stævnbeslaget, og så kunne båden søsættes. Drivbomsbeslaget agter og løjbommen til storskødet, samt håndpumpe og de resterende småting til riggen, kan lige så nemt monteres, når båden er søsat. Og dets længere tid på land, dets mere gennemgribende en udtørring af skroget.