EX. SVALEN


Bygget i 1922, i Lundby på Tåsinge, af lærk på eg ved bådebygger H. P. Jensen Dyr, som fiskefartøj beregnet for ålefiskeri med vod (en åledrivkvase, lokalt kaldet vojebåd), registreret ved Marstal Toldkammer i 1924 (distriktsnummer M8) og navngivet SVALEN.

HISTORIK
En fisker fra Rudkøbing sælger den efter havareri på smult vande, i 1924 til fisker Jens Peder Christensen (Marstal), der afhænder den til matros Kresten Hansen Rasmussen (Ommel) i 1929, som - efter at have installeret en Ideal motor fra Fjellebroen og gjort fiskeri fra båden i 22 år - i 1951 lader fartøjet gå til Carl Albert August Olsen (Marstal), der samme år lader den overføre til fisker Peder Dam Hansen (Rudkøbing) for en 19 fods damjolle, ligeledes bygget i Lundby, i bytte.

Carl Alberts datter Anne Lise er gift med Peders søn Helge, og da Peder i 1964 afgår ved døden, overdrages båden til Carl Alberts søn, Willy Olsen (Marstal), som sælger den til en tilflytter, en ejendomsmægler, der i 1972 afhænder den til fiskeren Bent Stryhn (Marstal), som allerede i 1974 sælger den til Willys fætter, Per Hermansen (Ommel). Per foretager en nødvendig reparation af skroget, gør ny rig, får syet bomuldssejl, udskifter motoren, for tredje gang i dens historie, med en 10Hk Marstal, og opkalder båden "Marie" efter sin datter.

I 1981 sælger Per "Marie" til Jørgen Kjøller (Marstal), der omdøber den "Anne Hedvig", får gjort et sænkesværd i metal i én ved tømmer, forboltet kiste i dammen, ned langs kølens bagbords side, og sælger den videre til sin bror Niels Erik (Marstal) i 1983, som landsætter den i halvfemserne, og har den stående på en plads ved pynten nord for H. C. Christensensvej, med udsigt til havnens indløb, i læ bag Ebbes gule haller .

I hele perioden omrigges og tilpasses båden ejernes skiftende behov og ressourcer, deres forskellige interesser. Gennemgående bevares dammen i båden gennem alle ejerforhold.

Op gennem firserne tildeles fartøjet yderligere registrering ved henholdsvis SkibsbevaringsfondenDansk Historisk Skibsregister og fartøjslisten ved foreningen Træskibs Sammenslutingen under navnet "Anne Hedvig". Omkring årtusindskiftet forsøges skroget søsat med henblik på restaurering. Det lades med opdrift og flere pumper, men forgæves. Herefter landsættes det definitivt.

I juni måned 2013 flyttes vraget til Hobro, hvor en gennemgribende istandsættelse af fiskerifartøjet påbegyndes, som et med læretiden forbundet fritidsprojekt

I foråret 2020 omdøbes båden fra SVALEN til SOLVEIG.