17 juli 2015

Forreste, og første, bundstok er herover endeligt tildannet, givet koldpresset linolie, efter at være blevet plettet ned med trætjære mod klædningen. Herunder er det næste stykke egetømmer skåret groft til og sat op vinkelret på kølen horisontalt, over kølen, og vertikalt, ud mod klædningen. Herefter parallel forskydes punkterne med bundstoksloddet på begge sider, det grove saves på båndsav efter opstregningen, og med fuksvans, inden jeg hugger groft i smig med skarøkse.

12 juli 2015

Arbejdet med landingerne, det 1" (" = tommes) overlap der er i klædningen mellem hver planke, intensiveres, efterhånden som bådens form, her agter ved overgangen mellem 4. og 5. rang, giver sine stigninger og fald, jævnført spanternes facon. I dette tilfælde, henne agter, skal der tages en del ved de første 3 spanter. Normalt måler jeg, når planken er tvungen fast, det den gaber, enten foroven eller forneden, så er det det, der skal tages, andre gange, gør jeg som vist ovenfor og herunder. At tilpasningen er væsentlig, siger sig selv, da planken ikke kan tvinges (alt for meget) om sin egen akse, uden af flække. At tætte landinger, er afgørende for et tæt skrog - hvilket meget andet også er - men tætte landinger, er et godt sted at starte.

08 juli 2015

Spanterne fri af den gamle klædning

05 juli 2015


Efter en måneds pause, der gik med at gøre en bogreol og et skrivebord til den nye lejlighed, hvortil min kæreste og jeg er flyttet i starten af maj, al den tid der gik med at komme på plads i en ny tilværelse, her i centrum af Hobro, har jeg kun, hver anden eller tredje weekend, haft overskud til at genoptage arbejdet med klædningen på båden.

Jeg har færdiggjort de to planker agter i 4. rang, og arbejder nu med de to forreste. Grundet en fejl, som let sker, når alle mål tages efter gamle spanter og rutinen endnu mangler, i planketrækket i bagbords side, har jeg måtte rette op på dette, ved at gøre plankerne hen over midtskibs i bagbords side i 4. rang, bredere end ellers, for at kompensere for den manglende centimeter.

Det betyder, at trækket indenbords, i overgangen mellem 3. og 4. rang, slingrer en smule, men det gemmes (heldigvis) af vejen, dels da det stadig er under vandlinjen, og dels da der, indenbords, både kommer damdæk og dørk.

Jeg har - efter bitter erfaring fra 3. rang - gjort et stød, denne gang foran for dammen, for at overholde reglerne for stødfordelingen bedst muligt.

Jeg prøver i 5. rang, nu da jeg har indkøbt nye, brede planker, at gøre denne i én. Det ville klæde konstruktionen styrkemæssigt, og yderligere, ville det være en personlig tilfredsstillelse, at overkomme den udfordring det er, at gøre planken, der i så fald vil nærme sig de over 7 meters længde, i et stykke, ene mand.

Yderligere begynder, såvel plankernes krumning og bøj, såvel som landingernes stigende og faldende vinkler, at blive en gradvis større udfordring; foreløbig er det dog lykkedes mig at gøre samlingerne tætte, og få vredet plankerne på plads, uden at dampe dem.04 juli 2015


Div. stykker egetømmer til spanter og essing, 2". Yderligere to rette planker til damskotter, og 2 rette planker i 3,5" eg til dæksbjælker, med en svag krumning. 10 lærketræsplanker af sydeuropæisk lærk, de tre bredeste er ved rodenden 85 cm fra barkkant til barkkant; gode, tætvoksede, knast fattige planker til de sidste 6 rang om både styr- og bagbord. Alt sammen indhandlet hos Dansk Skibstræ, efter besigtigelse af Pauls friluftslager ved Kolding.