12 juli 2015

Arbejdet med landingerne, det 1" (" = tommes) overlap der er i klædningen mellem hver planke, intensiveres, efterhånden som bådens form, her agter ved overgangen mellem 4. og 5. rang, giver sine stigninger og fald, jævnført spanternes facon. I dette tilfælde, henne agter, skal der tages en del ved de første 3 spanter. Normalt måler jeg, når planken er tvungen fast, det den gaber, enten foroven eller forneden, så er det det, der skal tages, andre gange, gør jeg som vist ovenfor og herunder. At tilpasningen er væsentlig, siger sig selv, da planken ikke kan tvinges (alt for meget) om sin egen akse, uden af flække. At tætte landinger, er afgørende for et tæt skrog - hvilket meget andet også er - men tætte landinger, er et godt sted at starte.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar