01 oktober 2015

HEROVER & UNDER: For og agter med 7. rang om styrbord. 7. rang støder midtskibs. Jeg forventer i 8. rang at gøre et ekstra stød, for at få mine materialer til at strække længst muligt, samt muliggøre brugen af et enkelt stød i de to sidste rang, da disse udgør fribordet midtskibs. Fra 5. rang har jeg også måtte dampe plankerne der går i stævnen, trykket på plankens overkant er begyndt at blive for stort, når den tvinges ind. Dette giver endnu en arbejdsgang, da planken skal køle et døgn helst, inden den tages af og tildannes. Yderligere er det i de sidste 4 rang, at klædningen for alvor stiger fra en horisontal til vertikal retning, så arbejdet med landingerne griber også om sig, med flere steder hvor 2/3 - 3/4 dele af plankens gods fjernes i landingens overkant, for at give planken dens visning.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar