21 oktober 2017

I weekenden har jeg målt op til, og tegnet nogle hurtige skitser af de nye sejl. Jeg har givet alle sejlene en smule mere areal, og i stedet for det nuværende rå-topsejl, har jeg tegnet et spidstopsejl. Som et led i vinterens arbejder med rigning og sejl, skal mesanmasten, der er en smule for høj, kortes af, og samtidig er mesan-sejlet det, der har fået tilføjet mest areal, da jeg - efter i sommers at have sammenlignet sejlføring, med såvel de danske som de tyske kvaser - har erfaret, at hvis jeg i en fremtid ønsker at forsøge mig med at få drivkvasen til at drive, som da der fiskedes med vod, ville et større sejl for mesanen ikke være af vejen.

Det nye storsejl bliver på 18 kvm, og så har jeg yderligere tegnet en bredfok; en stagfok, der er 20% større end den, der kan rebes ned til en stormfok, og som i let til frisk vind kan udgøre sejlføringen og med klyveren (6 kvm) øge sejlarealet til  33 kvm. Opmålingen foretog jeg som en kombination af opmåling på båden, og de udstrakte sejl på jorden. Med hammer og søm kunne jeg nemt fastgøre et målebånd, og tage omtrentlige mål på båden, ved fx at hejse gaflen op med målebåndet fastgjort til kloen, for at få diagonalen til skødbarmen. Det samlede areal i magsvejr vil udgøre ca. 44 kvm.

Den endelige udfærdigelse af sejlenes facon, overlader jeg helt og holdent til en sejlmager, da udfærdigelsen af sejlene på ingen måde er en viden, jeg er bekendt med.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar