18 februar 2019

Jeg har de sidste par uger arbejdet med sænkesværdet til båden. Det bliver et svingsværd, der går gennem en slids i kølen, monteret i en sværdkiste mellem de forreste damskotter, umiddelbart agten for masten. Jeg har af flere omgange projekteret, tegnet, skåret skabeloner i pap, tænkt i materialer for sværdet, om det skulle være aluminium, massiv træ, stål, om jeg skulle skifte kølen, gøre den bredere midtskibs, som det har været traditionelt for åledrivkvaserne, om dammen skulle reetableres, og jeg er, måske ikke overraskende, endt ud med at bevare kølen i denne omgang, og - da sværdkisten forbliver skjult i damtragten - har jeg besluttet mig for at lave et "moderne" svingsværd, med en symmetrisk profil, der skulle øge svingsværdets egenskaber ved sejlads.


Svingsværdets umiddelbare formål er at afhjælpe bådens afdrift ved sejlads med vinden foran-for-tværs og på kryds, ved at give undervandsskroget mere "bid" (dybgang og overflade). Yderligere kan sværdet være med til, nøjagtig som en flyvinge, at give båden "løft", når sværdet er nede. Det vil sige at sværdet "løfter" båden til luv, modsat vindens pres på rig og sejl, der skubber båden til læ. Dette kan endvidere øge bådens fart, da den ikke længere i samme grad mister energi til afdriften.
Da svingsværdet, som består af 3 sammenlimede, krydsfinersplader, belagt med et lag vævet, 200gr glasfibermåtte i epoxy, ikke bliver tungt nok til selv at svinge og blive nede ved sejlads, laver jeg et system til op- og nedhaling i kisten. Kisten består af fem stykker 2" spejlskåret eg, der er fuget sammen på kanten med 3M's Marine Bedding, og boltet over kanten med 5 12mm stubbolte i galvaniseret rundjern. For ikke at slide sværdet i svingpunktet, er der indstøbt et rustfrit stålrør i en større diameter, hvor der er slup til at svingbolten kan føres igennem.

Kisten bliver monteret med bolte fra kassens overkant skråt ud gennem midten af kølplanken, for at afstive den sidevejrs, samtidig med at den får anlæg på overkanten af damskotterne, og bliver fuget ned til kølen, som den "tapper" sig ned over. Med svingpunktet sat så lavt som muligt, er det lykkedes at få et sværd, der - når det er nede - øger bådens dybgang med ca. 70 cm, så den går fra at stikke ca. 60 cm til at stikke ca. 1,3 m.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar