11 oktober 2020

 

Så kom jeg i gang med arbejdet, og planerne for vinterens gennemgribende projekt er følgende:
- At skifte kølen til en plankekøl, og dermed også de to nederste bordplanker
- At reetablere dammen med damdæk og damtragt
- Lave svingkøl gennem den nye, bredere køl midtskibs
- Flytte stormasten 10-20 cm agterover, så den står ved damskottet
- Lave nyt ruf
- Lave nyt dæk med høvlede og pløjede brædder
- Lave bedding for bovsprydet, i stedet for pahlstøtte
- Isætte en 6HK Marstal motor


På billederne herover og herunder ses arbejdet med at få den gamle køl ud. Efter at have skruet bundstokke, damskotter og spanter fri i det nederste bord, gik det ganske let med motorsaven, at skære ned indefra og ud, og efterfølgende med koben og mukkert, brække, flække og hugge kølen ud. Jeg kommer til at frigøre anden bordgang også, dels fordi det letter arbejdet med kølbordet, og dels fordi det giver et bedre overblik over, hvor meget jeg skal fordele den nye facon, plankerne vil få midtskibs, når jeg laver en køl, der er væsentligt bredere end den, jeg tager ud. Tanken er nemlig at skifte den nuværende køl, der er højere end den er bred, med en plankekøl, der er væsentligt bredere midtskibs, end den er høj, for at gøre plads for et sænkesværd af træ, der kan svinge i en slids i dammens forreste rum.
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar