23 september 2013

Jeg er færdig med at fjerne maling, så godt som. Med en skarp trekantsskraber har jeg gennemgået det, jeg ikke har brændt (og det jeg har brændt, og skrabet med spartel) indenbords og udenbords. Jeg har haft båden omme og ligge på henholdsvis styr- og bagbord side, skrabet bunden for løs maling, og med kridt sat kryds ved de planker, der skal skiftes - ca. 22 i alt, sammenlagt 55 meter - renset nådderne i dækket for gammel, mørnet gummifuge, haft kontakt med forskellige savværker, og besluttet mig for at indkøbe europæisk lærk til klædningen, i dimensioner der holder lige godt en tomme efter lagring, med bredder fra 45-60 cm og længder på 8-9 meter - på den måde kan jeg mindske spildet ved udvælgelse af den enkelte bordplanke, da den største dimension der skal skiftes, kun forløber sig i ca. 6 meters længde og 18-20 cm på sit bredeste sted. Med et godt stykke eg fundet frem til forstævnen, drejer det sig efterhånden kun om uger, inden jeg kan påbegynde udskiftning af klædningsplanker - den tid det tager at finde og indkøbe de 8-9 meter lange lærketræs planker. Men først forstævn, så agterstævn, så klædning - sidstnævnte forhåbentlig henover den sene vinter, ind i foråret og sommeren.

Den gamle stævn lagt ovenpå et stykke krumtvokset eg, hvor årerne løber (næsten) perfekt med stævnens form. Stævnen er 3 tommer tyk og 120-125 mm bred på sit bredeste sted, knap 2 meter lang, og ved brug af det stykke lagrede eg på 4,5 tomme, udnyttes træet godt.
Jeg har gjort grove skabeloner i krydsfiner til de bundstokke og spanter der umiddelbart skal skiftes. Tømmeret på pladsen ved værftet er dog for tykt (4-5 tommer), til at det kan lade sig gøre at bruge af dette. Desuden er træet øremærket et andet, større restaureringsprojekt på værftet. 
Hver eller hver anden planke der støder op til eller ind over dammen, eller udgør dammen, skal skiftes. De længste planker der skal skiftes, når dog ikke over 5 meter, og de fleste er mellem 1 og 2 meter lange. Dette gør, at indkøbte planker af stor bredde og lang længde, vil mindske spildet ved udskæring af den enkelte planke til klædning. Spildet kan altid bruges til fx skotter eller spunsninger, og længere stykker til nye dæksplanker, hvor nødvendigt.
Afrenset og skrabet skydekappe. 
To af de oprensede dæksnådder. 
Taget på ruffet til lukafet efter behandling med brun sæbe, afskrabning, afvaskning og behandling med eddikesyre.
Bådens markante ellipseform ses tydeligt fra oven. Og lukafets placering mod bagbord. På disse fiskebåde håndteredes garnene om styrbord, der var luv for den side man drev mod, ved brug af ålevod. Dvs. i dette, som i stort set alle andre tilfælde for åledrivkvaserne, drev man mod bagbord. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar