03 november 2013

Efter flere timers arbejde med at passe forstævnen til, høvle samlingerne mellem bjørn, køl og stævn, skubbe bordplankerne til med lægter og kaffemøller, for at se om bordplankerne følger den nye spunding, sætte i lod og klodse op, kunne jeg endelig give samlingerne Protox og tjærekit, inden jeg borede for og slog galvaniserede bræddebolte igennem og spændte det hele sammen. Derudover har jeg skilt den gamle skydekappe ad, givet Protox i not og fer og gjort et nyt bræt, da der var råd i et af de gamle, gjort nye dele til skydekappens karme i eg; de gamle var trætte og godt brugte. Og listen til ruftagets styrbord side fandt også sin plads. Nu bliver det så spændende at se, om de gamle bordplanker vil finde deres, i den nye stævns spunding.

Bjørnen med limede propper, hvor de tre styrkeelementer, køl, bjørn og stævn, er boltet sammen. Jeg fjernede den forreste del af stråkølen, der flækkede ved udtagningen af den gamle stævn, og slog bræddeboltene gennem bjørnen nedefra og op, så boltenes hoveder er forsænkede et par mm ift. kølens underside, og senere kan gives tjærekit eller andet, før en ny stråkøl monteres, mens boltene gennem bjørn og stævn, blev slået i, indefra og ud. Jeg borede for med kunstbor, så med et forlænget 10mm bor, proppede hullet på ydersiden af stævnen, inden jeg borede for igen med kunstbor, for herefter at banke og pore den med linolie smurte bræddebolt (10x180 mm), inden sammenspænding med møntrik og skive, og propning af hullerne ude og inde. Ude af praktiske grunde (tæring), inde af kosmetiske.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar