06 november 2013

Jeg fik spigret en tre planker til forstævnen. Jeg borede for og spigrede med 2" skibsspiger omviklet en tynd tråd værk ved hovedet ("halstørklædet" skal hjælpe til med at tætne), plankeenderne er trætte og udtørrede, de flækker op så let som ingenting, men for at få nogenlunde hold på bådens facon efter et par måneder uden forstævn skulle der spigres, bare en planke eller tre, resten trækker jeg ind med tvinger og giver en rustfri skrue, midlertidigt, inden endelig domfældelse: skal bordet skiftes eller ej. Spundingen synes at passe, selvom dybden og inderkarmen i bagbords side skal endeligt justeres efter plankernes tykkelse og forløb. Stævnen vrider en smule om styrbord, midtfor, men det er under 20 mm og planketrækket forløber jævnt. Et konstant kontravrid om bagbord kan muligvis - med tiden - sætte stævnen ret.

Planketrækket i styrbordsside efter spigring af tre bord, to bord oppe fra bunden. 
De nederste to-tre bord i styrbordsside skal skiftes. De efterfølgende tre op, håber jeg kan holde med enkelte småreparationer.
Bjørnen efter propperne er hugget af, og der er forseglet med rå linolie. Selvom træet har lagret i en årrække, arbejder det stadig med luftens fugt, efter bearbejdning med skærende værktøj vil revner og flækker begynde at opstå. Mættes træet med linolie, begrænses og modarbejdes denne proces.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar