17 november 2013

Jeg har udtaget agterstævnen. Som ved forstævnen prøver jeg at bore spigerhovederne ud, men de fleste er tærede, gamle jernspiger, som letter nemt for kobenet, uden at jeg gør unødig skade på plankerne. I styrbordsside er der fire, nyere planker, dårligt passet til, der er taget af for hver planke i spundingens yderkant, det er ikke til at få dem ud, der er galvaniserede spiger, så jeg må flække mig vej, tre planker ned. Det er vigtigere at få agterstævnen ud i ét stykke til opstregning af den nye, end at redde hvert eneste bord. Og det råd, som var grundlaget for at skifte agterstævnen, i agterstævnens nederste del, viser sig også at have spredt sig en smule ved kølen, der hvor en rustfri stålklods af en fod til roret har været fæstnet - muligvis skal her skares eller spunses. Der er også pindet ud to steder, muligvis fra et ældre rorbeslag, med fyretræspinde. Ved samlingerne har jeg desuden gjort fund af skørnagler, der hvor stævnene lander an på køl og knæ, og der hvor stævn og køl lægger an mod hverandre. Disse skal selvfølgelig erstattes af nye, både for som agter.

Udtaget agterstævn. Fire flækkede bord i styrbords side. Resterne af motorfundamentet ses tydeligt med dobbelt-bundstok i agterskibet. Når den nye stævn er isat med knæ, skal der bygges en vugge til båden, dels skal den hæves en halv-hel meter over jorden, så arbejdsstillingen forbedres ved udskiftning af bord omkring køl og dam, og dels skal skroget afstives og fikseres, mens arbejdet står på. Med et planlagt slutresultat, hvor så mange bord skiftes (22-25 af 40-50), kan det kun forventes, at båden undervejs bliver leddeløs, og - potentielt - mister facon - især efter udskiftning af begge stævne. Da jeg ikke har opmålt båden, og fordi jeg ønsker at bevare dækket med bjælker, væger, planker og ruf, må jeg gå frem efter de gamle bord, to i hver side, ad gangen - så jeg har plads til at nitte - og spantet, fra stævn til stævn - så stævne, gamle bord, gammelt spant og dam er mine pejlermærker, når jeg skifter klædning.
Knæ. Flækket op ved boltene til kølen fra for til agter, udtaget i et stykke. Tydeligvis kortet af i toppen ved motorinstallation, for at give plads til stævnrøret, der var monteret gennem en kraftig egetræsklods, placeret ovenpå knæet med anlæg mod stævn, sat i spænd, ved de tre nederste bord kilet fast, sammenspigret, som jeg flækkede ud for at frigøre stævnen, med muggert og mejsel. Knæet forlænges efter forstævns bjørn, til det mærke, der - som på forstævnen - gennem mange års tjære, viser, hvortil det oprindeligt har gået. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar