22 juni 2014


Agterstævnen fikseret med tværstivere fæstnet til halvtagets bjælker.
Ny understøtning af skroget om styrbord. Væk med paller og dæk, der allerede så småt begyndte at gå i vejen, ved udtagningen af de to nederste bordplanker.
Ny understøtning om bagbord. Oprydning, sammenrivning af løst træ, småsten, savsmuld og løs jord. God luft under skroget og bedre arbejdsplads, nu paller, dæk og træbukken er kommet væk. Ydermere hjælper sammenrivningen, så det er et fast jordlag, og ikke et hvirvlende støvlag, jeg skal bevæge mig rundt i under båden.
Forstævnen fikseret med tværstivere til halvtagets bjælker. Tværstiverne yderligere afstivet med skrå støtter. Forskibet fik jeg yderligere hævet med en kaffemølle, og fikseret med en god understøtning. Al den nye understøtning hviler i.ø. på nedgravede fundamenter, hvortil støtter er fæstnet, så de ikke kan skride ud, under arbejdet med opplankningen.
Afstivningen og selve skroget set ovenfra. Om styrbord, agter, falder de øverste bordgange udefter, og der foreligger endnu et lille job, med at trække skroget ind på plads og stive det yderligere af om agter.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar