27 juni 2014

*OPDATERET: 19/11-2014

Sommerferie de næste 4 uger!

Jeg har samlet mine opmålinger fra Svalen i et PDF-dokument til download her.

Yderligere har jeg indhentet gode ideer til hvordan jeg får damp i svedekassen; men skriv endelig til mig, hvis du har erfaringer eller gjort dig forsøg med lignende arbejde - alle råd, inputs og erfaringer kan bruges og omsættes, når jeg efter ferien går i gang med opstillingen, så de to kølplanker kan komme i, inden 2 måneders skole afbryder processen i september, før jeg ufortrødent kan fortsætte fra oktober og indtil vinteren stopper mig (om den kan!).

God sommer til alle.

 *Dimensioneringer
Opmåling af enkelte elementer, Svalen, juni 2014.

Nedenstående mål er grov-mål. Fejlmargen er 3-8 cm plus. Den iberegnede
fejlmargen skyldes, at det ved fremtidige indkøb er nemmere at tage højde
for fx spild.


BORDPLANKER (Lærk)

Bordplanker er målt fra øverste rang til kølbordet. Gennemgående er
plankerne smallere ved plankeenderne (9-12 cm) og bredest om midtskibs
(16-20 cm).


Tykkelsen varierer gennemgående fra 16-18 mm.
1. 8
2. 8
3. 7,70
4. 7,50
5. 7,30
6. 7,15
7. 6,90
8. 6,60
9. 6,30
10. 5,80

I ALT: 71,25 løbende meter (x2 = 142,5 meter)

ESSING (Eg)

Essingen løber langs med øverste bordplanke og er spigret til denne, samt
forboltet med dæks- og stikbjælker.


Højden er: 30 mm
Bredden er: 90 mm

Længde: fra agter-til forstævn, hvor begge ender støder mod stævn og
hverandre, fastspigret til et, på undersiden, om stævnen tilpasset, og i dækket
spigret, stævnbånd.

STÆVNBÅND (Eg)

Stævnbåndene er tilpasset øverste bord og forstævn. Disse er spigret til
dæksplanker og essing.


Højde: 30 mm.

SPANTER & BUNDSTOKKE (Eg)

Der 13 spanter om bag- og styrbord. Mellem og ved spanterne forekommer
skotter for og agter, samt damskotter og bundstokke. Skotter er markeret
med * og bundstokke med -. Spanterne går fra midten af kølbordet til
underkant dæk.


Tykkelse: 45 mm
Bredde: 70-75 mm

Længder & afstande:
1: Kantspant agter. 0,80 m
2*: 60 cm fra bagkant til bagkant. 1,10 m
* Skot til lukaf omkring mesanmasten
3: 61 cm fra bagkant til bagkant. 1,25 m
4: 56 cm fra bagkant til bagkant. 1,35 m
5*: 51 cm fra bagkant til bagkant. 1,40 m.
* 1. Damskot 11 cm agterover fra spantet. Fra køl til
underkanten af 5. rang.
6*: 51 cm fra bagkant til bagkant. 1,40 m.
* 2. Damskot fra køl til underkanten af 5. rang.
7: 56 cm fra bagkant til bagkant. 1,45 m.
8*: 55 cm fra bagkant til bagkant. 1,45 m.
* 3. Damskot. Forreste damskot fra køl til underkanten af 5.
rang. Yderligere skot til forlukaf fastspigret til damdæk og dæksbjælke.
9-: 36 cm fra bagkant til bagkant. 1,37 m.
- Bundstok mellem spant 9 og 10. Fra køl til 5. rangs underkant.
10: 54,5 cm fra bagkant til bagkant. 1,28 m.
11-: 56 cm fra bagkant til bagkant. 1,30 m.
- Bundstok mellem spant 10 og 11. Fra køl til 5. rangs
underkant.
12: 56,5 cm fra bagkant til bagkant. Kantspant med anlæg på bjørn. 1,15 m.
13-: 62 cm fra bagkant til bagkant. Kantspant med anlæg på bjørn. 85 cm.
- Bundstok med anlæg på bjørn mellem spant 12 og 11. Fra
bjørn til 5. rangs underkant.

BJÆLKEVÆGER (Eg)

Bjælkevægeren går fra spant 2 til spant 11, spigret til spanterne herimellem
og med dæks- og stikbjælkerne nedfældet.


Bredde: 10,5 cm
Tykkelse: 30 mm
Længde: 5,40 m

DÆKS- & STIKBJÆLKER (Eg)

Der er 6 tværgående dæksbjælker (2 agter over, 1 for og agten for mesanen,
3 for efter. 1 agten for stormasten, 1 ved ruffets agterste karm og 1 ved
sammes forkarm) og 7 stikbjælker: 2 ved rufkarmene forefter og 5 om
halvdækket ved cockpittet. 14 stikbjælker i alt. Alle dæks- og stikbjælker er
spigret til spanterne langs underkantet af dækket.


Dæksbjælker:
Bredde: 65-70 mm
Tykkelse: 60-65 mm

Længder fra agter og frem:
1. 1,25 m
2*. 1,65 m
3**. 2, 40 m
5. 1,60 m
6. 1,15 m

* Agterste skot til lukaf omkring mesanmasten.
** Forreste skot til forlukaf under ruffet.

Stikbjælker:
Bredde: 55-60 mm
Tykkelse: 60-65 mm

Længder fra agter og frem:
1. 0,35 m
2. 0,38 m
3. 0,40 m
4. 0,44 m
5. 0,50 m
6. 0,46 m
7. 0,50 m

DÆKSPLANKER (Lærk) & FISK (Eg)

Da ruffet er forskudt om bagbord, forefindes der flere dæksplanker om
styrbord. Cockpittet udgør langt størstedelen af bådens overfladeareal,
derfor er der gennemgående tale om kortere stykker af dæk, foran for og
agten for ruffet, samt omkring mesanmast mod agterstævn. Om både styr- og
bagbord er – fra cockpitkarm til essing – lagt 3 gennemgående dæksplanker.


Dækket er lagt med not og fer.


Der er ingen fisk omkring pahlstøtten foran for ruffet, men omkring stormast
og mesan er der gjort en fisk af eg.


Dæksplanker:
Bredde: 11 cm (uden not på 0,8 cm)
Tykkelse: 30 mm
Længder: Der er 31 dæksplanker i alt med en samlet længde på ca. 60
løbende meter.
Fisken:
Bredde ved stormast: 40 cm.
Tykkelse: 35 mm.
Længde: 41 cm.
Bredde ved mesan: 14 cm.
Tykkelse: 35 mm.
Længde: 85 cm.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar