03 april 2015

HEROVER: Styrbords, forreste planke efter stødet ved forreste damskot i 2. rang, udsavet efter opstregningen fra den gjorte ri, høvlet på bredde og tykkelse og klar til at blive monteret, tilpasset og klinket. HERUNDER: Nygjort afstivning af spant og skrog, tvær- og langskibs, med nye hæftninger til tagkonstruktionen i halvtaget, for at fjerne de, ved arbejdet med bordgangene, generende afstivninger til jorden.
HEROVER: Bag- og styrbords 2. rang klinket og hæftet til forstævnen. Med min FEIN-cutter saver jeg det på planken udmålte stød, og høvler det herefter til på stedet, eller spænder plankeenden til, og saver stødet ind med FEIN-cutter'en. I 3. rang vil jeg, for at kompensere for den lidt svage stødfordeling omkring dammen, prøve at gøre en gennemgående bordgang uden stød. HERUNDER: Bagbords- og styrbords to forreste planker i 2. rang foran for dammen, klinket og nyolieret. Jeg bruger Skovgaard og Frydenbergs "Lærketræsolie", pensler, tørrer efter, en olie indeholdende en tynd, mineralsk olie, dobbelt fungicid, én til overfladen og én til dybden, koldpresset, rå linolie og siccativ (tørrelse), for at stabilisere træet, der senere skal gives ren, milebrændt trætjære under vandlinien. Ved den langsommelige proces, det er at istandsætte som jeg gør, giver jeg løbende behandling af gammelt og nyt, for at holde træværket trit med det omskiftelige klima, fugt, etc., for at give det nyt liv. Jeg har målt fugtindholdet i træet på den gamle køl (visse steder med udslag på 33%, hvilket kun kan tyde på et kraftigt angreb af svamp?) og på de nye planker (11-12%, hvilket må være ideelt for behandling mod senere, for træværket klimatiske ændringer?); dette kan kun give en ide om, hvor meget de nye planker kan forventes at svinde og kaste sig, efterhånden som jeg arbejder videre, og hvor meget de endelig vil udvide sig, når de får lov til at drukne i det salte vand.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar