22 marts 2015

De afmonterede dæks- og klædningsplanker saves op, stuves i traileren og køres på genbrugspladsen.
Efter dæk og ruf er taget af, efterlades spanterne, der nu kun er fæstnet, med de to tilbageværende tværsskibs dæksbjæker af i alt seks, i bjælkevægeren. Flere stikbjælker gav op, da dæk og ruf kom af. Hele konstruktionen er nu utrolig leddeløs, og projektet, inden de forreste bordplanker i 1. rang over kølbordet høvles til, er at få afstivet spantet foroven og forneden, tværskibs, og langskibs, så de, efterhånden som de tilbageværende 6 rang afmonteres, og nye bordgange kommer til, står tilbage som de nye bordganges byggeskabeloner, og - i processen - bevarer skrogets facon mest mulig.
Ruffet blev løftet af i et stykke og stuvet af vejen til senere montering. Potentielt kan ruffet, sammen med kølen, blive de eneste oprindelige dele af det gamle skrog, som det er muligt at bevare, uden at gå på kompromis med bæredygtigheden af istandsættelsen som helhed.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar