24 februar 2016

Dækslag

I den sidste halvanden uges tid, efter jeg havde fået hængt presenning op igen, så solen ikke hærger træet, har jeg virket med dækslaget, efter fribordet blev rettet nogenlunde til og den forreste planke i bagbord skiftet.Herover tager jeg ri til bjælkevægeren, der sidder 36 mm under de afsavede spanttoppe (der igen er afsavet 30 mm under fribordet, for at danne anlæg, sammen med bjælkerne, for essingen), da bjælkerne skal fældes ned med en tap, der låser disse; henholdsvis 12 mm ned i bjælkevægeren og 12 mm op i bjælken. Alle mål er taget fra det gamle. Herunder damper jeg bjækevægeren, der er tildannet af douglasgran i et stykke, med en tykkelse på 30 mm. Ved gradvist at tynge planken, mens jeg damper den, tænker jeg, at træets fibre langsomt vender sig til det endelig stræk, de skal påvirkes med, når jeg tvinger planken på plads.Bjælkerne er opdelt i helbjælker og stikbjælker. I båden er der 6 helbjælker, 2 for, agter og midtskibs. Midtskibs er de to helbjælker dimensioneret en smule større (grundet mastens placering og nedgangen til lukafet), og kaldes derfor hovedbjælker. Herimellem findes i alt 14 stikbjælker. Helbjælkerne er dimensioneret 60 x 60 mm og hovedbjælerne er 70 x 65 mm i eg. I forlukafet er der pyntestaf på underkanten. Jeg tildannede en skabelon af bjælkebugten på de gamle bjælker, og stregede bjælkerne op efter disse (forskellig bugt for bjælkerne fra for til agter) på noget 3" eg, som jeg savede på båndsav. Herefter blev de rettet af og høvlet på fladerne, den ene med elhøvl, den anden på maskine. Når bjælkerne er fældet ned, kan jeg med nogle kraftige trækstokke rette dem endeligt af, og samtidig lade trækstokkene gøre det ud for dækkets underkant, når stikbjælkerne skal tildannes.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar