06 marts 2016

Stikbjælker

Såvel hovedbjælkerne midtskibs, helbjælkerne for og agter, samt stikbjælkerne i sidedækkene, og for ruffet i forlukafet, fældes ned, som vist herunder. På større fartøjer nedfældes bjælkelaget med svalehaler, men de gamle bjælker til båden viser, at her kun var brugt en enkelt tap, der låser bjælkerne tværskibs. Bjælken placeres ved spantet. Da der fældes tolv millimeter ned i bjælkevæger og op i bjælken, afsætter jeg de to mål, tolv og fireogtyve milimeter, på bjælkevægeren, og lodder disse mål op på bjælken med vaterpasset. Herefter kan jeg strege op, og med fein-cutter skære ud i bjælkevægeren. Fra mærket tolv milimeter ned til fireogtyve milimeter tildannes der et bryst for bjælken, da den ellers ikke ville kunne komme ned i sin tap, pga. smiget. Efterfølgende hugger jeg ud i bjælken. Bjælken fæstnes endeligt til spant og bjælkevæger, med en stuvbolt af 10 mm galvaniseret rundjern, efter alle bjælker er fældet ned, og en kraftig trækstok har haft anlæg på enten for- eller bagkant på samtlige af sidedækkets bjælker. Resten høvles til ved den endelige afretning af bjælkelaget. 
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar