24 april 2016

Skole til juni

Om et par dage begynder mit 4. og sidste hovedforløb i Hillerød, derfor har jeg i den forgangne halvanden uges tid, virket med forberedelser til 7 ugers fravær, kun med sporadiske muligheder, for at fortsætte arbejdet på båden i weekenderne.

Jeg har bestilt dækstræ ved Dansk Hårdtræ Savværk (marvfrie, knastfattige spejl/kvartskårne lærketræsplanker i dimensionen 32 x 120 mm), og træ til lønning, fender- og lønningslister, og jeg regner med, at have nok til småreparationer på ruffet, og til fremstillingen af damtragten også; et arbejde, jeg først kan begynde på, når skoleforløbet er ovre.Jeg har lakeret dørk og hylder til apteringen, givet bådens bund stubolie, op til der, hvor dørken går. Og så har jeg tegnet. 13 tegninger til fremstilling af beslag. En opgave, der er tilfaldet Det Gamle Værft i Ærøskøbing på Ærø. 

Der skal fremstilles i alt 14 nye, essesmedede beslag. Alle dem, som jeg fjernede fra båden i sommeren 2013, var uoriginale, og fremstillet i rustfrit stål. Røstjernene, der var flyttet ind bag lønningen, med en gennemføring ned til spantet under essingen, skal ud hvor de oprindeligt sad: tilpasset klædningens underkant i det øverste bord, med en oval ring, til at sætte stormastens vant med sytov.Ringbeslaget til drivbommen agter, skal flyttes fra agterstævnen ind på dækket, og begge overfald, samt ringbeslag, skal - med inspiration fra Morten Gøthches bog om Vikingeskibsmuseets nybygning "Tumleren" i Roskilde - udføres i en mere elegant stil. Yderligere skal der fremstilles et nyt stævnbeslag, en ny løjbom til storskødet, samt nye rorbeslag. Sidstnævnte en specialopgave, jeg ser frem til at se resultatet af. Som et tillæg, har jeg ønsket, at der til alle beslag fremstilles bolte med firkantet hoved og firkantet møtrik. En detalje, der vil understrege bådens, og smedearbejdets, tilstræbning af en autentisk fremtoning.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar