26 august 2013

Jeg har nu eksperimenteret mere med brun sæbe og husholdningsfilm, og må erkende, at metoden er omstændelig og tidskrævende, og derfor også skånsom, men - overordnet - syntes at være langtfra effektiv nok. I fribordet og på ruffet kunne det påsmurte lag ikke engang fjerne det yderste lag maling. Et enkelt sted syntes det dog at have sin effekt, men det krævede så også et 0.5-1 cm tykt lag sæbe over hele fladen. Jeg har derfor brugt weekenden, og de sidste aftener, på at fjerne de yderste to-tre lag maling hele fribordet rundt med brænder og spartel, og afvasket skydekappen og ruffet for den opløste maling og sæbe. Den næste tid fortsætter arbejdet indenbords med afbrænding af maling, der hvor skroget ikke er givet tjære.

Fribordet efter afbrænding af maling. Øverst i billedet det blottede lærketræ, og herunder de uundgåelige rester. Der er sine steder, hvor klædningen har været skiftet, kun 2 lag maling. En primer el. grundingsfarve (matgrå) inderst, og en alkydmaling i hvid yderst. Andre steder er der 3 lag, der hvor klædningen er af ældre dato. En hvid, så en grundingsfarve, en hårdere hvid, der ved afbrændingen krakelere. Dette tyder på, at det inderste lag - den hårde, hvide farve - er resterne af en oprindelig, olie-baseret maling, der modsat alkydmalingen, ikke går af ved varmebehandlingen i store, sammenhængende flager, men skrabes af i mindre, tætsiddende stykker.
Fribordet efter afbrændingen af maling.
Her ses hvordan det inderste lag hvide overlappes på ydersiden af en grå grunder, hvorpå et tykkere lag alkydmaling har været påført. 
Brænderen og spartlen, klar til at fjerne mere maling indenbords. Krystalsæben er ikke helt kasseret, men vil blive testet ved forskellige lagtykkelser, der hvor malingsresterne fra afbrændingen er mest markante. Ideen med at komme i bund skyldes ønsket om at kunne afvaske og grunde med linolie inden bemaling med linoliemaling, da det vil give bedre vedhæftning, og sandsynligvis også bedre konditioner for det gamle træs fremtid. Linolie udvider sig op til 20% efter overflade udtørring og efterfølgende indtrængen i træet, og dette kan (måske) være medvirkende til at de gamle bord i klædningen atter vil lade sig tætne. Desuden er dette led i processen, at fjerne så meget som mulig af den gamle maling, med til at blotlægge og anskueliggøre, hvilke dele af klædningen, og tilhørende klinker, der - grundet råd, vindsprækker og tæring - skal skiftes.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar