02 august 2013

Tilbage efter 3 ugers ferie, og den første uge inde i virket på værftet, har jeg planer om at genoptage arbejdet med båden i weekenden og de kommende uger, fjerne de sidste metaldele, påbegynde arbejdet med at fjerne maling fra bordplankerne og ruffet. I min ferie besøgte jeg min mormor og morfar i Ommel, og efter aftensmaden gik vi til Strandbyen, hvor min mormor udpegede det hus, hvor én af de tidligere ejere af "Svalen" boede, et hus helt nær ved Strandbyen havn. Den havn, hvor jeg båden forhåbentlig en dag skal have hjemhavn i igen.
Strandbyvejen 26b hvor Kresten Hansen Rasmussen, ejer af "Svalen" i 22 år, boede.
Strandbyen set fra Strandbyvejen med Halmø svagt i baggrunden.
Tørring af garn og ruser. Skure til fiskeredskaber og værktøj.
Strandbyen havn. Etableret som havn i midten af halvfjedserne ved foreningen "Strandbyen havne- og broforening". Oprindelig først nogle pæle, senere en bro, Halmøbroen, så to moler og endelig en egentlig havn med slæbested, havnebassin, bådpladser langs siderne og gravko til uddybning af havnemundingen, der tilsander jævnligt når der er kraftig vind fra øst. Her har "Svalen" været hjemmehørende af flere omgange.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar