04 januar 2014

Arbejdet med "Svalen" har ligget stille hen siden medio december, hvad der allerede nu er sidste år, og genoptages først i februar. I mellemtiden er jeg beskæftiget med skriftlige arbejder i privat regi - jul, nytår, ferie - og ikke mindst: familiebesøg. Midt i alt dette dukker "Tove" op, som fiskeren Hans "Flæsk" Pedersen fra Marstals (nu af en vis Frank ejede) damjolle, en ældre drivkvase, der ses på billederne herunder - den sidste af to vojebåde på Marstal havn i.ø. (den anden står og forfalder ved Eriksens Plads) - hed. Navnebrædtet er væk, men båden står halvt overdækket i det fri ved Marstal Værft. 21 fod i længden og, som "Svalen", 8 fod på sit bredeste sted. Eftersigende også Lundby-bygget af Dyr, og sandsynligvis ældre end "Svalen". Spidsere om agter, mindre, og med et højt, kraftigt og ligeledes mod bagbord forskudt ruf, trods isætning af motor, ingen fortstærkning om dennes fundament. Mesanmastens hul i agterdækket er gjort til påfyldning for brændstof. Den gamle mastefod til stormasten er bevaret, ligeledes synes dæk, skvatbord, ror og beslag samt ruf at være originalt. Umiddelbart synes kølen ikke bredere midtskibs om dammen, som tilfældet er ved en anden Lundby bygget drivkvase, Carsten Leths "Sorte Sara", til brug af sænkekøl, som det er kendt fra Fejø-kvaserne. Men da presenningen var skredet ned i dammen og fyldt med vand, var det ikke muligt at få ordentligt syn for sagen. Foreløbig får altså endnu en båd af bevaringsværdig karakter lov at stå og gå til, selvom den burde have stor interesse for fx Øhavets Smakkecenter eller Marstal Søfartsmuseum. For den ene part at kunne udvide og udbyde et lokalt, karakterisk fiskefartøj til mere sociale sejladser, og for sidste til at give miljøet omkring fiskerihavnen eller Eriksens Plads i Marstal endnu et interessant fartøj til at holde "Anne Karoline" med selskab, at lade fx de unge ved navigationsskolen eller studerende ved den blå HF engagere sig i, give lidt liv til fartøjet og de miljøer, disse institutioner ønsker at værne om, berige sig selv, og ikke mindst andre, med.
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar