12 august 2014


Agterstævnen sættes her endegyldigt ret og i lod. Øverst til højre i billedet ses et forstærket stykke forskalling, som jeg har skruet i agterstævnen, og bruger til at vride denne om styrbord. Med en retskinne, fastspændt et godt stykke inde på kølen, kan jeg måle ud mod lodsnoren på skift, ved at flytte retskinnen fra side til side, indtil målene fortæller, at stævnen er centreret.
Jeg høvler stævnen til om den gamle køl, der spidser en smule grundet en helt utrolig (ca. 15 kg) tung, rustfri stålklods, der var monteret  som rorbeslag, og vel også som en slags ballast om agter.
Yderligere har jeg tilpasset spundingen, så trækket fra kølen og op langs stævn og bjørn forløber jævnt. Et arbejde, der har taget mange timer med stemmejern, stikøkse, sims-, puds- og blokhøvl og vinkel, men som endegyldigt tog sin ende i dag - nu mangler der bare at blive givet linolie. Og så gælder det forstævnen, inden jeg kan forsøge mig med at tage den første ri, og få kastet et grundigt blik på planketrækket stævnene imellem.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar