14 november 2015

Efter jeg fik høvlet springet ned i styrbord side, har jeg kunne påbegynde næste led i processen: spanterne.

Jeg har rettet springet nogenlunde til om styrbord, høvlet overkanten af øverste bordgang i vater, så jeg senere, når spanterne er passet ned, kan føre målene fra styrbord over om bagbord, høvle, tilpasse spanternes top efter essingen, idet essingen skal lande an og fæstnes i spant og dæksbjælker.

Essingen følger bådens spring, og dæksbjælkernes cirkelslag, derfor lader jeg foreløbig spanterne sidde løst og med en smule overlængde mod toppen.

Fremgangsmåden for tildannelsen af spanterne, er den samme som ved bundstokke og damskotter.

Vrangbuen, som jeg har lånt af værftet, en ældre én, gjort i metal, og ikke af sammenføjede (typisk nittede) skiver af fx. krydsfiner, lagt således at den kan smyges om klædningen, og udgøre en grov skabelon for opstregning af emnet, på et stykke velegnet tømmer (som på billedet her til venstre), således at træfibrene følger spantets facon, at emnet, når det er endeligt tildannet, har sin fulde styrke i hele skrogets højde. Når spantet er forbundet tværskibs med dæksbjælken, er skroget som helhed - med dækket lagt i længderetningen - stivet fuldstændigt af, og styrkens fordeling i skrogets samarbejdende dele, har givet en stærk og smidig konstruktion.

Jeg er startet agtenfra, hvor spanterne - som tildannes af nedhøvlet, blokskåret egetømmer i 2" dimensioner (ca. 54 mm) - er nærmest "s"-formede. Henne midtskibs er de mere flade, inden de krummer op mod essingen. Ud mod stævnen bliver de så mere rette i formen igen, søgende mod et "s".

Kantspanterne ligger nogenlunde vinkelret an på klædningen, hvorimod det første regulære spant (som det fremgår af billedet til højre) står i lod over klædningen.

Jeg sætter bundstoksloddet, så libellen er nogenlunde retvinklet for tangenten i bordgangenes cirkelslag på det konkrete sted, spantet parallelforskydes ned. Herefter overføres målene på begge sider af emnet, jeg streger punkterne op, saver ud og stemmer savsporene væk, lægger det an og ser, om der kræves yderligere tilpasning, inden jeg afslutningsvist giver trætjære på de flader, der lander an mod bordene.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar