30 marts 2016

Påsken


Jeg startede ud skærtorsdag morgen, med at rette den ene kant, på størstedelen af afskæret fra opplankningen, med henblik på at tage fat på skotter og dørk, apteringen. Ca. 45 løbende meter (lbm) til skot, savede jeg så ud i brædder af 8 cm bredde, og ca. 75 lbm, savede jeg i bredder af 10 cm til bundbrædder.

Med et notjern til overfræseren, fræsede jeg not og fer i alle skotbrædderne, efter at have høvlet dem ned til 15 mm tykkelse. Jeg fæstnede forreste skot midtskibs til forkanten af damskottet og til bagkanten af agterste hovedbjælke med 2,5" galvaniserede firkantsøm efter forboring. Lørdag morgen fik jeg tildannet en ny pahlstøtte efter den gamle, der virkede fuldstændig sprød i fibrene, udtørret og let angrebet i toppen. Jeg rensede den gamle mastefod af, fræsede begyndende råd væk ved dækket og ved tappen i bunden, således at tappen forlængedes yderligere 10 mm, behandlede for svamp med Protox og efter udtørring, koldpresset linolie af flere omgange.Mastefodens tap lander i et taphul i en klods, der er forboltet til kølen og skruet til klædningen. Ved at bestemme mastefodens omtrentlige placering, tildannede jeg en ny tapklods i 3" eg (uden at fæstne den), der har fat i kølen og lander an mod klædningen, og samtidig griber op om mastefodens nye, forlængede tap. Den løse dørk, eller bundbrædderne, lavede jeg i sektioner fra spant til spant. Agten for damskotterne tilpassede jeg et anlæg for bundbrædderne af 2" eg, og da jeg definitivt har besluttet at sløjfe dammen i første omgang, da jeg ønsker at trimme bådens rig og sejlegenskaber på ballasten, inden jeg genovervejer en reetablering af dammen, tildannede jeg også en løs dørk over denne. Med 18 mm tykke brædder, hæftet til langsgående brædder ved ombøjede søm, lykkedes det at få en letvejende og praktisk dørk. Efterbehandlingen af såvel skot og dørk, forventer jeg bliver som med dækket: stubolie. Lige dele linoliefernis og milebrændt trætjære, evt. fortyndet med en smule vegetabilsk terpentin.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar