11 juli 2016

Pahlstøtten forrest, så mastefisk til stormast og agter et hul til mesanen
Med håb om en søsætning i august, knokler jeg på i sommerferien. Mellem otte og tolv timer dagligt. Dækket blev slettet af og pudset ned i søndags, efter jeg skar ud til ruffet, og det åbne rum, hvor damtragten står, givet dets første oliering, koldpresset linolie, senere linoliefernis, med kun en ganske lille smule trætjære rørt i som fungicid.

På listen over ting der skal ske i ferien og frem mod søsætningen:
- Lønningslisten i eg
- Fenderlisten i lærk
- Glas i ruf og maling indvendigt i ruf og skydekappe, montering på dæk
- Karmen ved ringdækket i eg
- Stråkølen i lærk
- Lave og montere damtragt
- Tildanne ror og rorhoved og rorpind i eg
- Tage master og bomme ned, rense af for lak, pudse op, give linolie
- Montere beslag
- Tildanne klamper for mastefisk og skøder, skødevisere og en læbe til at tegne bommen
- Få sejlene set efter og sendt til reparation
- Slå dæk, spunding og plankestød med bomuld
- Kitte, oliere, male, kitte, oliere og male

Jeg fik taget fat på karmen ved ringdækket i dag og begyndt på lønningslisten, savet det sidste eg op fra bjælkerne, flækket nogle emner ud og høvlet det ned.

Karmen rundt ringdækkets inderkant, bladskaret og limet med skumlim.
Den gamle karm var 7 cm høj, ca. 10 mm tyk, og stak 15 mm under dæk og 25 mm over dæk. Da jeg selv sad og drømte om at sejle, i dagene inden restaureringen tog fart, kunne jeg mærke, at karmen, der skal tage sø og røgvand fra dækket ved sejlads i at løbe ned i båden, og skjule endetræet i dæksplankerne ved rundingerne, var en anelse høj, simpelthen ukomfortabel for besætningen, så jeg har valgt at lave den nye karm "smallere", kun 65 mm, stadig dampbøjet ind til de 25 mm over dæk, men kun så den kan høvles ned på over- og underkant til at være knap glat med dækket under, og kun 15-20 mm over dæk. Stykkerne for og agter er dampbøjet ind, og bladskaret med to stykker i hver side over midten. De er fæstnet til dækket med undersænkede, ligekærvs bronzeskruer, dels da skruerne, med en karm som kun er 9 mm tyk, vil blive synlige, og dels da jeg håber, at oliere karmen på samme vis som dæk og dæksfisk bliver det, eller måske endda lakeret?

Lønningslisten monteret på skvatbordet, fra forstævnen agterover
Lønningslisten er skåret af vækst i facon i begge stævne og samlet over midten som karm, essing og skvatbord. Da dimensionerne er 20 x 35 mm, ville det være umuligt at tvinge den rundt i facon. Jeg fæstner den med afkortede 2 tommer skibsspiger, undersænkede, og ved endnu ikke, om den - som det eneste på båden, for hvad med karmen ved ringdækket? - skal stå lakeret, og ikke blankskrabet og olieret, som dækket bliver det.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar